Datenschutz

Zodpovedným za spracovanie osobných údajov je:

 

KREISEL SLOVENSKO, s.r.o.
Výrobca suchých omietkových zmesí

SK-900 55 Lozorno
Telefon: +421 2 6010 2411
Fax: +421 2 6596 8221
e-mail: odbyt@kreisel.sk 

Úvod

Ceníme si Váš záujem o našu spoločnosť. Ochranu Vášho súkromia a Vašich súkromných údajov berieme veľmi vážne. Osobné údaje zhromažďujeme, spracovávame a používame v súlade s Európskym všeobecným nariadením o ochrane údajov-základné nariadenie (EÚ-GDPR), pre našu spoločnosť platnými vnútroštátnymi nariadeniami o ochrane údajov, a taktiež podľa obsahu tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov. S týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov by sme Vás chceli podrobne informovať, ako spracovávame Vaše osobné údaje a aké práva ako dotknutá osoba máte.

Osobné údaje

Osobné údaje sú jednotlivé podrobné údaje o Vašich osobných alebo vecných pomeroch. Zahŕňajú všetky informácie o Vašej totožnosti (napr. meno, email adresu alebo poštovú adresu). Informácie, ktoré nemožno priradiť k Vašej totožnosti (napr. počet používateľov online ponuky) sa nepovažujú za osobné informácie. Našu online ponuku môžete v zásade použiť bez zverejnenia Vašej identity a bez poskytnutia osobných údajov. Pre niektoré z ponúkaných služieb sa však osobné údaje od Vás zhromažďujú. V zásade sa údaje zbierajú, uchovávajú a používajú len za účelom použitia tejto online ponuky, najmä na poskytovanie požadovaných informácií.

Ukladanie a spracovanie osobných informácií

Vaše údaje budú uložené na špeciálne chránených serveroch. Tieto sú chránené technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene alebo šíreniu Vašich údajov neoprávnenými osobami. Prístup k Vašim údajom je možný len pre niekoľko oprávnených osôb. Tie sú zodpovedné za technickú, obchodnú alebo redakčnú obsluhu serverov. Aj napriek pravidelným kontrolám však nie je možná úplná ochrana proti všetkým nebezpečenstvám. Nedôjde k  žiadnemu prenosu Vašich údajov tretím stranám. Prenos našich webových stránok a Vašich príspevkov na našich webových stránkach cez internet je v podstate nezakódovaný. Nie je preto vylúčené, že tretie strany môžu do prenášaných údajov nahliadnuť a/alebo k nim pristupovať. Odporúčame Vám zvážiť tento aspekt pri rozhodovaní, či a aké údaje nám cez internet odovzdáte.

Právny základ a lehota uchovávania

Právnym základom na spracovanie a používanie Vašich osobných údajov je na jednej strane splnenie zmluvy, právne záväzky, prevažujúce legitímne záujmy, a tak isto na druhej strane  Váš súhlas. Neposkytnutie údajov môže mať rôzne dôsledky. Spracovávame Vaše osobné údaje - pokiaľ je to na príslušný účel potrebné - po dobu trvania celého obchodného vzťahu a navyše podľa zákonných úložných a dokumentačných povinností, ako aj do uplynutia platnosti otvorených záručných alebo iných relevantných právnych lehôt.

Informácie o Vašom PC

Pri každom prístupe ku našej online ponuke zhromažďujeme nezávisle od Vašej registrácie nasledujúce informácie o Vašom PC: IP adresu, žiadosť prehliadača ako aj čas tejto žiadosti. Okrem toho sa zaznamenávajú stav a množstvo prenášaných údajov v rámci tejto žiadosti. Zhromažďujeme aj informácie o produkte a verzii používaného prehliadača a operačného systému. Ďalej zaznamenávame, z ktorej internetovej stránky sa pristúpilo k online ponuke. IP adresa je pritom uložená len počas používania online ponuky a následne je vymazaná alebo skrátením anonymizovaná. Zvyšné údaje sa ukladajú iba na obmedzené časové obdobie. Tieto údaje používame na prevádzkovanie online ponuky, najmä na zisťovanie a odstraňovanie chýb, na určenie využívania online ponuky ako aj na vykonanie úprav alebo vylepšení.

Použitie súborov cookie

Pre našu online ponuku sa používajú súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do Vášho PC a ktoré uchovávajú určité nastavenia a údaje na výmenu s online ponukou od nás prostredníctvom Vášho prehliadača. Súbor cookie obsahuje spravidla meno domény, z ktorej bol údaj súboru cookie odoslaný, ako aj informácie o veku súborov cookie  a alfanumerický identifikačný symbol. Súbory cookie nám umožňujú rozoznať Váš počítač a prípadne okamžite sprístupniť akékoľvek prednastavenie. Súbory cookie nám pomáhajú zlepšiť online ponuku a možnosť ponúknuť Vám lepšie a Vám prispôsobenejšie služby. Nami používané súbory cookie sú takzvané súbory cookie v relácii, ktoré sa po ukončení relácie prehliadača opäť automaticky vymažú. Väčšina prehliadačov je nastavená tak, že súbory cookie prijímajú automaticky. Ukladanie súborov cookie však môžete deaktivovať, alebo svoj prehliadač nastaviť tak, aby Vás upozornil, keď sú odosielané súbory cookie. Vezmite na vedomie, prosím, že ak odmietnete akceptovať súbory cookie, našu online ponuku môžete používať len obmedzene alebo vôbec.

Google Analytics

Na štatistické analýzy používame službu Google Analytics. Google Analytics je webová analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google. Google Analytics používa tzv. „súbory cookie“, textové údaje, ktoré sa ukladajú vo Vašom PC a ktoré umožňujú analýzu Vami používaných webových stránok. Informácie vygenerované prostredníctvom súborov cookie o Vašom používaní týchto webových stránok sa spravidla odosielajú a ukladajú na server spoločnosti Google v USA. V prípade aktivácie IP anonymizácie na tejto webovej stránke bude Vaša IP adresa spoločnosťou Google napriek tomu vnútri členských štátov Európskej únie alebo v ďalších zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore predtým skrátená. Len vo výnimočných prípadoch bude úplná IP adresa odoslaná na server Google v USA a tam skrátená. Na základe nariadenia prevádzkovateľa webovej stránky použije Google tieto informácie na vyhodnotenie Vášho používania webovej stránky, na vytvorenie správy o aktivitách webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb spojených o používaním webových stránok a internetu prevádzkovateľovi webových stránok. V rámci Google Analytics sa Vašim prehliadačom poskytnutá IP adresa nezlúči s inými údajmi spoločnosti Google. Ukladaniu súborov  cookie môžete zabrániť primeraným nastavením Vášho softvéru prehliadača. Poukazujeme však na to, že v tomto prípade nebudete môcť v celom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť tomu, aby spoločnosť Google v budúcnosti zhromažďovala údaje vznikajúce generovaním súborov cookie a Vašim používaním webových stránok (vrátane IP adresy), ako aj tomu, aby takéto údaje spoločnosť Google spracovávala tým, že si stiahnete a nainštalujete pod nasledujúcim webovým odkazom dostupný prehliadačový Plugin:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Ďalšie informácie k tomu nájdete pod:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

resp.

http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html

Upozorňujem Vás, že na našich internetových stránkach pracuje služba Google Analytics výhradne s anonymizovanými IP adresami.

Google AdWords

Používame online propagačný program „Google AdWords“ a v rámci súboru AdWords spoločnosti Google službu sledovania konverzií Sledovanie konverzií Google je služba analýzy spoločnosti Google. V prípade, že ste prostredníctvom Google-reklamy navštívili našu webovú stránku, nastaví sa súbor cookie. Tieto súbory cookie strácajú platnosť po 30 dňoch a neslúžia na osobnú identifikáciu. Ak navštívite určité časti našej webovej stránky a súbor cookie ešte neprebehol, spoločnosť Google a my môžeme vidieť, že ste klikli na reklamu a boli presmerovaní na našu stránku. Každý zákazník služby AdWords obdrží iný súbor cookie, t.j. súbor cokkie tak nie je možné sledovať prostredníctvom webových stránok zákazníkmi služby AdWords. Informácie získané pomocou konverzných súborov cookie slúžia na vypracovanie konverzačných štatistík pre zákazníkov služby AdWords, ktorí sa rozhodli pre sledovanie konverzií. Zákazníci sa dozvedia celkový počet používateľov, ktorí na ich reklamu klikli a boli presmerovaní na stránku vybavenú značkami sledovania konverzií. Neobdržia však žiadne informácie, ktoré by umožnili osobnú identifikáciu používateľov. Prepojenie medzi Vašimi osobnými údajmi a Vašimi používateľskými údajmi preto nie je možné. Ak by ste chceli súbory cookie na sledovanie konverzií deaktivovať, môžete Váš prehliadač nastaviť tak, aby blokoval súbory cookie nasledujúcej domény: „googleadservices.com".

Sociálne-Mediálne-Kanály

V našej online ponuke nájdete prepojenie na sociálne siete Facebook, Google+, Instagram a Pinterest, na kariérnu sieť Xing, na videoportál YouTube ako aj na službu krátkych správ Twitter. Prepojenie rozpoznáte podľa loga príslušného poskytovateľa. Kliknutím na odkazy sa otvoria príslušné sociálne-, mediálne stránky, na ktoré sa toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov nevzťahuje. Podrobnosti ku tam platným ustanoveniam nájdete vo Vyhláseniach o ochrane osobných údajov jednotlivých poskytovateľov. Nájdete ich pod:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Google+: https://www.google.com/policies/privacy/?hl=de

Xing: https://www.xing.com/privacy

Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=de

YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Newsletter

Pri registrácii na odber nášho informačného letáku sa Vaša emailová adresa použije na vlastné reklamné účely, kým sa odhlásite. Na to potrebujeme Vašu emailovú adresu, ako aj Vyhlásenie, že súhlasíte s prijatím informačného letáku. Vaše registráciu spracujeme samostatne s možnosťou odvolania a zrušenia. Mailom obdržíte pravidelné informácie o aktuálnych témach, ako aj emaily týkajúce sa zvláštnych príležitostí, napr. pri špeciálnych akciách. Emaily môžu pritom vychádzať z našich personalizovaných a individualizovaných informácií a z Vašich dodatočných osobných údajov. Ak už nechcete od nás dostávať informačný leták, môžete ich kedykoľvek odhlásiť. Jednoducho použite v každom letáku obsahujúci odkaz na zrušenie odberu alebo pošlite správu nám alebo nášmu úradníkovi na ochranu údajov.

Kontaktný formulár  

Ak chcete v našej online ponuke používať kontaktný formulár, tu sa preverujú osobné údaje ako meno a emailová adresa. Údaje sprostredkované prostredníctvom kontaktného formulára zhromažďujeme a používame výlučne za účelom zodpovedania Vašej otázky, resp. požiadavky.Po našom spracovaní záležitosti sa údaje najprv uložia, pre prípad možných spätných otázok. Vymazanie údajov sa môže požadovať kedykoľvek, inak sa vymazanie vykoná po  úplnom vybavení záležitosti.

Použitie Piwik

Táto webová stránka používa Piwik, softvér s otvoreným zdrojovým kódom na štatistické vyhodnotenie prístupov návštevníkov. Piwik používa tzv. „súbory cookie“, textové súbory, ktoré sú uložené vo Vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu používania webových stránok. Informácie vytvorené súborom cookie o Vašom používaní internetových ponúk sa ukladajú na serveri v Nemecku. IP adresa sa bezprostredne po spracovaní a pred jej uložením anonymizuje. Máte možnosť zabrániť inštalácii súborov cookie prostredníctvom zmeny nastavenia Vášho softvéru prehliadača. Upozorňujeme, že s príslušným nastavením nebudú prípadne k dispozícii všetky funkcie tejto webovej stránky. Môžete sa rozhodnúť, či sa vo Vašom prehliadači môže uložiť jedinečný súbor coockie na webovú analýzu, aby prevádzkovateľovi webovej stránky umožnil zhromažďovanie a analýzu rôznych štatistických údajov.

Použitie Adobe Analytics (Omniture)

Táto webová stránka používa službu Adobe Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Adobe Systems Software Ireland Limited („Adobe“). Adobe Analytics používa tzv. “súbory cookie”, textové súbory, ktoré sú uložené vo Vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu a používanie webových stránok. Ak sa sledovanie dátových záznamov z prehliadača webovej stránky prenáša do Adobe dátového centra, potom je nami vykonaným nastavením servera zaručené, že IP adresa je pred geolokalizáciou anonymizovaná, t. j. že posledný oktett IP adresy je nahradený nulami. Pred uložením sledovacieho paketu sa IP adresa nahrádza jednotlivou všeobecnou IP adresou. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije Adobe tieto informácie na vyhodnotenie používania tejto webovej stránky užívateľmi, na vytvorenie správy o aktivitách webových stránok a poskytnutie poskytovateľovi webových stránok ďalšie služby spojené s používaním webových stránok a internetu. IP adresa sprostredkovaná Vašim prehliadačom v rozsahu služieb Adobe Analytics nebude zlúčená s inými údajmi od spoločnosti Adobe. Ukladaniu súborov cokkie môžete zabrániť príslušným nastavením Vášho softvéru prehliadača. Táto ponuka však upozorňuje používateľov na to, že v tomto prípade nebudete môcť v plnom rozsahu používať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžu používatelia zabrániť tomu, aby spoločnosť Adobe zhromažďovala údaje vytvorené súborom cookie a na ich užívanie webovej stránky vzťahujúce sa údaje (vrátane Vašej adresy), rovnako môžu zabrániť spracovávaniu týchto údajov spoločnosťou Adobe tým, že si v nasledujúcom odkaze stiahnu a nainštalujú dostupný prehliadač Plug-In.

Aktuálny odkaz je: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html

Analýza prostredníctvom WiredMinds

Naša webová stránka používa technológiu počítania pixelov spoločnosti WiredMinds AG (www.wiredminds.de) na analýzu správania návštevníkov.

Pritom sa zhromažďujú, spracovávajú a uchovávajú údaje, z ktorých sú pod pseudonymom vytvorené používateľské profily. Tam, kde je to možné a zmysluplné, sú tieto užívateľské profily úplne anonymizované. K tomu sa môžu použiť súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sú uložené v internetovom prehliadači návštevníka a slúžia na opätovné rozpoznanie internetového prehliadača. Zhromaždené údaje, ktoré môžu obsahovať aj osobné údaje, sa odošlú na WiredMinds alebo sa zhromažďujú priamo spoločnosťou WiredMinds. Spoločnosť WiredMinds smie informácie, ktoré ostávajú po návšteve webových stránok, použiť, aby vytvorila anonymizované užívateľské profily. Pritom získané údaje nebudú bez osobitého súhlasu príslušnej osoby použité na osobnú identifikáciu návštevníka webovej stránky, a nebudú zlúčené s osobnými údajmi o nositeľovi pseudonymu. Pokiaľ sa zaznamenávajú IP adresy, ich okamžitá anonymizácia sa uskutoční vymazaním poslednej číselnej klávesnice. Zhromažďovanie, spracovanie a ukladanie údajov môže byť kedykoľvek, s účinnosťou do budúcna, odmietnuté pod nasledujúcim odkazom: Vyňať zo sledovania webových stránok

Používanie škálovateľnej centrálnej metódy merania

Naša webový stránka používa na stanovenie štatistických parametrov pre využívanie našich ponúk „škálovateľnú centrálnu metódu merania“ (SCM) spoločnosti INFOnline GmbH (http://www.infonline.de).

Pritom sa zhromažďujú anonymné namerané hodnoty. Meranie dosahu SCM používa na opätovné rozpoznanie počítačových systémov alternatívne, buď súbor cookie s identifikátorom „ioam.de“, „ivwbox.de“, objekt typu LocalStorage alebo podpis, ktorý je vytvorený z rôznych prenášaných informácií prehliadača. IP adresy sa spracovávajú iba v anonymizovanej forme.

Meranie dosahu bolo vyvinuté v súlade s ochranou údajov. Cieľom merania dosahu je štatisticky určiť intenzitu používania a počet používateľov webovej stránky. V žiadnom prípade nebudú jednotliví používatelia identifikovaní. Vaša identita zostáva vždy chránená. Cez systém nedostanete ani žiadnu reklamu.

Pre webové ponuky, ktoré sú členom informačnej spoločnosti Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW – www.ivw.eu), alebo ktoré sa zúčastňujú na štúdii „internet facts“ spoločnosti Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V. (AGOF – www.agof.de) sa každý mesiac zverejňujú používateľské štatistiky spoločnosťou AGOF a Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (ag.ma –

www.agma-mmc.de

), ako aj IVW a sú k dispozícii na adresách www.agof.de, www.agma-mmc.de a www.ivw.eu. Okrem zverejňovania nameraných údajov preveruje IVW  pravidelne systém SCM, vzhľadom na jeho použitie v súlade s predpismi a ochranou údajov.

Ďalšie informácie o postupe SCM nájdete na webovej stránke spoločnosti INFOnline GmbH (https://www.infonline.de), ktorá prevádzkuje postup SCM, na webovej stránke o ochrane údajov spoločnosti AGOF (http://www.agof.de/datenschutz) a webovej stránke o ochrane údajov spoločnosti IVW (http://www.ivw.eu).

Na spracovanie údajov prostredníctvom SCM môžete namietať na nasledujúcich odkazoch: optout.ioam.de a optout.ivwbox.de.

Použitie skriptových knižníc (Google Webfonts)

Na správne a graficky príťažlivé zobrazenie obsahu presahujúce prehliadač používame na  tejto webovej stránke skriptové knižnice a knižnice písma, ako napr. Google Webfonts (https://www.google.com/webfonts/). Webové písma Google sa prenesú do vyrovnávacej pamäte Vášho prehliadača, aby sa zabránilo viacerému načítaniu. Ak prehliadač nepodporuje webové písma Google alebo zabraňuje prístupu, bude sa obsah zobrazovať v štandardnom písme. Vyvolanie skriptových knižníc alebo knižníc písem spúšťa automaticky spojenie s prevádzkovateľom knižnice. Pritom je teoreticky možné, – ale v súčasnosti však nie je jasné, či a popr. na aké účely – že prevádzkovateľ príslušných knižníc zhromažďuje údaje.

Smernicu o ochrane údajov prevádzkovateľa knižnice spoločnosti Google nájdete tu: https://www.google.com/policies/privacy/

Používanie Adobe Typekit

Pre vizuálny dizajn našej webovej stránky používame Adobe Typekit. Typekit je služba spoločnosti Adobe Systems Software Ireland Ltd., ktorá nám poskytuje prístup ku knižnici typov písma. Na začlenenie nami používaných typov písma, sa musí Váš prehliadač pripojiť k serveru spoločnosti Adobe v USA a prevziať typ písma, ktorý potrebujeme pre naše webové stránky. Spoločnosť Adobe tak získa informáciu, že z Vašej IP adresy bola volaná naša webová stránka. Ďalšie informácie o Adobe Typekit nájdete v pokynoch o ochrane osobných údajov spoločnosti Adobe, ktoré môžete nájsť tu: www.adobe.com/privacy/typekit.html

Používanie Google Maps

Táto webová stránka používa API služby Google Maps, aby vizuálne zobrazila geografické informácie. Pri používaní služby Google Maps spoločnosť Google zhromažďuje, spracováva a používa aj údaje o používaní funkcií máp návštevníkmi. Bližšie informácie o spracovaní údajov spoločnosťou Google môžete nájsť v pokynoch o ochrane údajov spoločnosti Google. Tam môžete v centre ochrany údajov zmeniť aj nastavenia ochrany Vašich osobných údajov. Podrobné pokyny na správu Vašich vlastných údajov, súvisiacich s produktmi Google, nájdete tu.

Vložené YouTube-Videá

Na niektorých našich stránkach prikladáme videá stránky YouTube. Prevádzkovateľom príslušných zásuvných modulov je spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Ak navštívite stránku YouTube so zásuvným modulom, vytvorí sa spojenie so servermi spoločnosti YouTube. Pritom bude YouTube informovaný, ktoré stránky navštevujete. Ak ste prihlásený/-á do svojho účtu YouTube, môže YouTube správanie Vášho surfovania priradiť Vám osobne. Tomuto zabránite tým, že sa vopred odhlásite z Vášho účtu YouTube. Ak je v službe YouTube spustené video, poskytovateľ používa súbory cookie, ktoré zbierajú informácie o správaní používateľov. Kto zakázal ukladanie súborov cookie pre Google-Ad-Programm, pri prezeraní videí vo videách YouTube, nebudete musieť počítať so žiadnymi takýmito súbormi cookie. Služba YouTube ukladá aj v iných súboroch cookie nepersonalizované používateľské informácie. Ak chcete tomu zabrániť, musíte v prehliadači zablokovať ukladanie súborov cokkie. Ďalšie informácie o ochrane údajov v službe „YouTube“ nájdete vo Vyhlásení o ochrane údajov poskytovateľa na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Sociálne Pluginy

Naše webové stránky používajú sociálne pluginy dolu uvedených poskytovateľov. Pluginy môžete rozpoznať podľa toho, že sú označené príslušným logom.

Týmito pluginmi sa za určitých okolností odosielajú poskytovateľovi služieb informácie, ku ktorým môžu patriť aj osobné údaje, a poprípade môžu byť ním aj použité. Prostredníctvom riešenia s 2 kliknutiami zabraňujeme nevedomému a neželanému zaznamenávaniu a prenosu údajov poskytovateľovi služieb. Aby ste aktivovali želaný sociálny Plugin, musíte ho najprv aktivovať kliknutím na príslušné tlačidlo. Až tým, že aktivujete Plugin sa spustí zaznamenávanie informácií a ich prenos poskytovateľovi služieb. My sami prostredníctvom sociálnych Pluginov alebo ich používaním nezaznamenávame žiadne osobné údaje.

Nemáme žiadny vplyv na to, aké údaje aktivovaný Plugin zaznamenáva a ako ich poskytovateľ používa. Momentálne sa musí vychádzať z toho, že sa rozšíri priame spojenie so službami poskytovateľa a zhromaždí a použije sa aspoň IP adresa a informácie týkajúce sa zariadenia. Takisto je možné, že sa poskytovatelia služieb pokúsia uložiť súbory cookie  na používanom počítači. Aké konkrétne údaje sa pritom zaznamenávajú a ako sa používajú, nájdete v pokynoch o ochrane údajov príslušného poskytovateľa služieb. Poznámka: Ak ste súčasne prihlásený/-á na Facebook-u, môže Vás Facebook identifikovať ako návštevníka konkrétnej stránky.

Na našej webovej stránke sme zahrnuli tlačidlá sociálnych médií nasledujúcich spoločností:

Facebook Inc. (1601 S. California Ave - Palo Alto - CA 94304 - USA)

Twitter Inc. (795 Folsom St. - Suite 600 - San Francisco - CA 94107 - USA)

Google Plus/Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway - Mountain View - CA 94043 - USA)

Whatsapp, Pinterest, XING AG (Gänsemarkt 43 - 20354 Hamburg - Deutschland)

LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court - Mountain View - CA 94043 - USA)

Reddit, Stumbleupon, Flattr

Použitie remarketingu spoločnosti Google

Táto webová stránka používa funkciu remarketingu  spoločnosti Google Inc. Funkcia slúži na to, aby návštevníkom webových stránok v reklamnej sieti spoločnosti Google zobrazovala reklamy, založené na ich záujmoch. V prehliadači návštevníka webových stránok sa ukladá tzv. „súbor cookie“, ktorý umožňuje návštevníkov rozpoznať, keď navštevuje webové stránky, ktoré patria do reklamnej siete spoločnosti Google. Na týchto stránkach môžu byť návštevníkom prezentované reklamy, súvisiace s obsahom, ktorý návštevník predtým zobrazil na webových stránkach pomocou funkcie spoločnosti Google.

 Spoločnosť Google tvrdí, že pri tomto procese nezhromažďuje žiadne osobné údaje. Ak si napriek tomu túto funkciu remarketing spoločnosti Google neželáte, môžete ju príslušnými nastaveniami uvedenými na stránke http://www.google.com/settings/ads deaktivovať. Prípadne môžete zablokovať použitie súborov cookie pre reklamu založenú na záujmoch prostredníctvom iniciatívy reklamnej siete, podľa pokynov uvedených na adrese: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Ďalšie informácie

Odkazy na ďalšie internetové stránky

Naša online ponuka obsahuje odkazy na ďalšie webové stránky. Tieto prepojenia sú spravidla označené ako také. Nemáme žiadny vplyv na to, do akej miery sa na prepojených internetových stránkach dodržiavajú platné pravidlá ochrany údajov. Preto Vám odporúčame, aby ste sa aj na ďalších internetových stránkach informovali o príslušných Vyhláseniach o ochrane údajov.

Vaše práva na informáciu, opravu, zablokovanie, vymazanie a odvolanie

Máte právo kedykoľvek obdržať informácie o Vašich osobných údajoch, ktoré ste si u nás uložili. Taktiež máte právo na opravu, zablokovanie alebo, odhliadnuc od predpísaného ukladania údajov pre obchodné transakcie, máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov. Kontaktujte, prosím, nášho úradníka pre ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje nájdete v spodnej časti.

Na to, aby mohlo byť zablokovanie údajov kedykoľvek zohľadnené, musia byť na účely kontroly tieto údaje uložené v zamykacom súbore. Môžete tiež požadovať vymazanie údajov, pokiaľ neexistuje žiadna zákonná povinnosť archivácie. Pokiaľ takáto povinnosť existuje, zablokujeme Vaše údaje na požiadanie.

Zmeny alebo odvolanie súhlasu môžete vykonať tým, že nás príslušným oznámením s účinnosťou do budúcna budete informovať. Okrem toho máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

S našim úradníkom pre ochranou dát sa môžete kontaktovať prostredníctvom nasledujúcej mailovej adresy:

datenschutz@fixit-gruppe.com 

Zmeny tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Dátum verzie Vyhlásenia o ochrane osobných údajov sa označí dolu uvedeným dátumom. Vyhradzujeme si právo zmeniť toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti. Aktuálna verzia je k dispozícii priamo prostredníctvom online ponuky. Využívajte, prosím, online ponuku pravidelne a informujte sa o platnom Vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Dátum verzie tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov: Máj 2018