KREISEL SLOVENSKO, s.r.o.
Výrobca suchých omietkových zmesí

Piotr Pinski
konateľ/Geschäftsführer/general manager
SK-900 55 Lozorno
Telefon: +421 2 6010 2411
Fax: +421 2 6596 8221
e-mail: odbyt@kreisel.sk

Fakturačné údaje

KREISEL Slovensko, s.r.o.
Lozorno 932
SK-900 55 Lozorno