Ochrana osobných údajov

Zodpovedný za spracovanie osobných údajov je::

KREISEL SLOVENSKO, s.r.o.
Výrobca suchých omietkových zmesí

SK-900 55 Lozorno, Slovensko
Telefon: +421 2 6010 2411
Fax: +421 2 6596 8221
E-mail: odbyt@kreisel.sk 

Úvod

Ďakujeme Vám za Váš záujem o našu spoločnosť. Ochranu vášho súkromia a vašich osobných údajov berieme veľmi vážne. Vaše osobné údaje zhromažďujeme, spracúvame a používame v súlade so Všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov (GDPR), vnútroštátnymi predpismi o ochrane údajov, ktoré sa vzťahujú na našu spoločnosť, a s obsahom týchto zásad ochrany osobných údajov. Týmto vyhlásením o ochrane údajov by sme vás chceli podrobne informovať o tom, ako zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi a aké máte ako dotknutá osoba práva.

Osobné údaje

Osobné údaje sú individuálne údaje o Vašich osobných alebo faktických pomeroch. Patria sem všetky informácie o Vašej totožnosti (napr. meno, e-mailová adresa alebo poštová adresa). Informácie, ktoré nemožno spojiť s Vašou identitou (napr. počet používateľov online služby), sa nepovažujú za osobné údaje. Naše online služby môžete v zásade používať bez toho, aby ste museli odhaliť svoju totožnosť a poskytnúť osobné údaje. Pri niektorých ponúkaných službách sa však zhromažďujú Vaše osobné údaje. Údaje zhromažďujeme, uchovávame a používame len na účely používania tejto online ponuky, najmä na poskytnutie požadovaných informácií.

Ukladanie a spracovanie osobných informácií

Vaše údaje ukladáme na špeciálne chránených serveroch. Tieto údaje sú chránené technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, prístupu, úprave alebo šíreniu Vašich údajov neoprávnenými osobami. Prístup k Vašim údajom má len niekoľko oprávnených osôb. Tie sú zodpovedné za technickú, obchodnú alebo redakčnú údržbu serverov. Napriek pravidelným kontrolám však nie je možná úplná ochrana pred všetkými nebezpečenstvami. Vaše údaje nebudú poskytnuté tretím stranám. Na ochranu bezpečnosti vašich údajov počas prenosu používame najmodernejšie postupy šifrovania (napr. SSL) prostredníctvom protokolu HTTPS.

Právny základ a lehota uchovávania

Právnym základom spracovania a používania Vašich osobných údajov je na jednej strane plnenie zmlúv, zákonných povinností, nadradených oprávnených záujmov a na druhej strane Váš súhlas. Neposkytnutie údajov môže mať rôzne dôsledky. Vaše osobné údaje spracúvame - pokiaľ je to potrebné na príslušný účel - počas trvania celého obchodného vzťahu a po jeho skončení v súlade so zákonnými povinnosťami uchovávania a dokumentácie, ako aj do uplynutia otvorených záručných lehôt alebo iných príslušných zákonných lehôt.

Informácie o Vašom počítači

Pri každom prístupe k našej online ponuke zhromažďujeme nasledujúce informácie o Vašom počítači bez ohľadu na Vašu registráciu: IP adresu, požiadavku prehliadača a čas tejto požiadavky. Okrem toho sa v rámci tejto žiadosti zaznamenáva stav a množstvo prenesených údajov. Zhromažďujeme aj informácie o produkte a verzii používaného prehliadača a operačného systému. Zaznamenávame aj webovú stránku, z ktorej bola online ponuka sprístupnená. IP adresa sa uchováva len počas používania online ponuky a potom sa vymaže alebo anonymizuje skrátením. Zvyšné údaje sa ukladajú na obmedzené časové obdobie. Tieto údaje používame na prevádzku online ponuky, najmä na zisťovanie a odstraňovanie chýb, na určenie využívania online ponuky a na jej úpravu alebo vylepšenie.

Používanie cookies

Súbory cookie sa používajú pre našu online ponuku. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do Vášho počítača a ukladajú určité nastavenia a údaje na výmenu s našou online ponukou prostredníctvom Vášho prehliadača. Súbor cookie zvyčajne obsahuje názov domény, z ktorej bol súbor cookie odoslaný, ako aj informácie o veku súboru cookie a alfanumerický identifikátor. Súbory cookie nám umožňujú rozpoznať váš počítač a okamžite sprístupniť všetky prednastavenia. Súbory cookie nám pomáhajú zlepšovať našu online ponuku a poskytovať Vám lepšie služby, ktoré sú ešte viac prispôsobené Vašim potrebám. Súbory cookie, ktoré používame, sú takzvané súbory cookie relácie, ktoré sa automaticky vymažú po skončení relácie prehliadača. Väčšina prehliadačov je nastavená na automatické prijímanie súborov cookie. Ukladanie súborov cookie však môžete deaktivovať alebo nastaviť prehliadač tak, aby Vás upozornil na odoslanie súborov cookie. Upozorňujeme, že ak odmietnete ukladanie súborov cookie, môžete naše online služby využívať len v obmedzenom rozsahu alebo ich nebudete môcť využívať vôbec.

Google AdWords

Používame online propagačný program „Google AdWords“ a v rámci súboru AdWords spoločnosti Google službu sledovania konverzií Sledovanie konverzií Google je služba analýzy spoločnosti Google. V prípade, že ste prostredníctvom Google-reklamy navštívili našu webovú stránku, nastaví sa súbor cookie. Tieto súbory cookie strácajú platnosť po 30 dňoch a neslúžia na osobnú identifikáciu. Ak navštívite určité časti našej webovej stránky a súbor cookie ešte neprebehol, spoločnosť Google a my môžeme vidieť, že ste klikli na reklamu a boli presmerovaní na našu stránku. Každý zákazník služby AdWords obdrží iný súbor cookie, t.j. súbor cokkie tak nie je možné sledovať prostredníctvom webových stránok zákazníkmi služby AdWords. Informácie získané pomocou konverzných súborov cookie slúžia na vypracovanie konverzačných štatistík pre zákazníkov služby AdWords, ktorí sa rozhodli pre sledovanie konverzií. Zákazníci sa dozvedia celkový počet používateľov, ktorí na ich reklamu klikli a boli presmerovaní na stránku vybavenú značkami sledovania konverzií. Neobdržia však žiadne informácie, ktoré by umožnili osobnú identifikáciu používateľov. Prepojenie medzi Vašimi osobnými údajmi a Vašimi používateľskými údajmi preto nie je možné. Ak by ste chceli súbory cookie na sledovanie konverzií deaktivovať, môžete Váš prehliadač nastaviť tak, aby blokoval súbory cookie nasledujúcej domény: „googleadservices.com".

Sociálne-Mediálne-Kanály

V našej online ponuke nájdete odkazy na sociálne siete Facebook, LinkedIn, Instagram, kariérne siete Xing a Kununu, videoportál YouTube a službu krátkych správ Twitter. Odkazy môžete rozpoznať podľa príslušného loga poskytovateľa. Kliknutím na odkazy sa otvoria príslušné stránky sociálnych médií, na ktoré sa toto vyhlásenie o ochrane údajov nevzťahuje. Podrobnosti o ustanoveniach, ktoré sa na ne vzťahujú, nájdete v príslušných vyhláseniach o ochrane údajov jednotlivých poskytovateľov. Nájdete ich na nasledovných linkoch:

Facebook: www.facebook.com/policy.php
LinkedIn: www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Xing: www.xing.com/privacy
kununu: engage.kununu.com/de/datenschutz/
YouTube: www.google.de/intl/de/policies/privacy

Newsletter

Keď sa zaregistrujete na odber nášho newslettera, vaša e-mailová adresa sa bude používať na naše vlastné reklamné účely, kým sa neodhlásite. Na tento účel potrebujeme Vašu e-mailovú adresu, ako aj vyhlásenie, že súhlasíte so zasielaním noviniek. Registráciu vám potvrdíme samostatne s možnosťou zrušenia a odhlásenia. Pravidelne budete dostávať e-mailom informácie o aktuálnych témach, ako aj e-maily pri špeciálnych príležitostiach, napr. so špeciálnymi akciami. E-maily môžu byť personalizované a individualizované na základe našich informácií a Vašich ďalších osobných údajov. Ak si neželáte dostávať od nás ďalšie informačné novinky, môžete sa z odberu kedykoľvek odhlásiť. Jednoducho použite odkaz na odhlásenie z odberu, ktorý je uvedený v každom informačnom newslettri, alebo pošlite správu nám alebo nášmu pracovníkovi zodpovednému za ochranu osobných údajov.

Kontaktný formulár  

Ak chcete použiť kontaktný formulár v našej online ponuke, budú od Vás požadované osobné údaje, ako napríklad meno a e-mailová adresa. Údaje odoslané prostredníctvom kontaktného formulára zhromažďujeme a používame výlučne na to, aby sme mohli odpovedať na Vaše otázky alebo obavy. Po spracovaní záležitosti sa údaje pôvodne uložia pre prípad akýchkoľvek otázok. O vymazanie údajov môžete kedykoľvek požiadať, inak budú údaje vymazané po úplnom vyriešení záležitosti.

Ďalšie informácie

Odkazy na ďalšie internetové stránky

Naša online ponuka obsahuje odkazy na iné webové stránky. Tieto odkazy sú zvyčajne označené. Nemáme vplyv na to, do akej miery sa na prepojených webových stránkach dodržiavajú platné predpisy o ochrane osobných údajov. Preto vám odporúčame, aby ste sa informovali aj o príslušných vyhláseniach o ochrane osobných údajov na iných webových stránkach.

Automatizované rozhodovanie

V rámci nášho obchodného vzťahu zásadne nepoužívame v zásade žiadne automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

Vaše práva na informácie, opravu, blokovanie, vymazanie a námietku

Máte právo kedykoľvek získať informácie o svojich osobných údajoch, ktoré ukladáme. Máte tiež právo na opravu, blokovanie alebo vymazanie svojich osobných údajov, okrem povinného uchovávania údajov na účely obchodného spracovania. Na tento účel sa obráťte na nášho pracovníka zodpovedného za ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje nájdete na konci tejto stránky. Aby sa zabezpečilo, že blokovanie údajov sa môže kedykoľvek zohľadniť, musia sa tieto údaje uchovávať v súbore blokovania na účely kontroly. Môžete tiež požiadať o vymazanie údajov, pokiaľ neexistuje zákonná povinnosť archivácie. Pokiaľ takáto povinnosť existuje, vaše údaje na požiadanie zablokujeme.
Zmeny alebo odvolanie súhlasu môžete vykonať tak, že nám to oznámite s účinnosťou do budúcnosti. Okrem toho máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Kontakt na nášho pracovníka zodpovedného za ochranu osobných údajov: datenschutz@fixit-gruppe.com

Zmeny tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Zmeny tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Stav vyhlásenia o ochrane osobných údajov je označený dátumom uvedeným nižšie. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť toto vyhlásenie o ochrane údajov s účinnosťou do budúcnosti. Najnovšiu verziu si môžete stiahnuť priamo z online ponuky. Pravidelne navštevujte online ponuku a informujte sa o platnom vyhlásení o ochrane údajov.

Stav tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov: Október 2022

KREISEL Zásady ochrany osobných údajov
pdf
613 KB