Udržateľnosť v zmysle sociálnej zodpovednosti podnikov (CSR) je ústrednou témou súčasnosti. FIXIT GROUP prijíma túto zásadnú výzvu a preberá na seba spoločenskú zodpovednosť. Spolu so spoločnosťami značiek FIXIT, GREUTOL, HASIT, KREISEL a RÖFIX dôsledne prispôsobujeme naše stratégie a opatrenia. Pritom sa riadime usmerneniami iniciatívy OSN Global Compact s jej 10 základnými princípmi a konáme v súlade s celosvetovo uznávanými kritériami ESG.

CSR

Udržateľnosť

Sociálna zodpovednosť podnikov

Skupina FIXIT GRUPPE sa aktívne angažuje v ekonomicky rozumnom a udržateľnom konaní, ktoré chráni zdravie a pohodu zamestnancov, zákazníkov a dodávateľov.

ESG

Kritériá ESG

Základ nášho konania

Skupina KREISEL sa riadi kritériami ESG ako nás-trojom kontroly a monitorovania svojich činností v oblasti udržateľnosti.

Naše ciele

Bilancia skleníkových plynov skupiny FIXIT GRUPPE je už teraz záporná, a teda priaz-nivá pre klímu. Na ďalšie zlepšenie a zvýšenie udržateľnosti sa realizujú tieto ciele.

Ako popredný európsky vývojár a výrobca stavebných materiálov už teraz účinne prispievame k úsporám CO2 vďaka našim inovatívnym fasádnym a izolačným systémom. Tento potenciál budeme v budúcnosti naďalej rozširovať a vytvárať individuálne riešenia pre meniaci sa dopyt. Pomáha nám v tom celopodniková digitalizácia a využívanie nových technológií.
Hanswilli Jenke, CEO FIXIT GRUPPE

naše výzvy

Vonkajšie vplyvy

Skupina FIXIT GRUPPE orientuje svoju stratégiu udržateľnosti tak, aby sa čo najkonštruktív-nejšie riešili nižšie opísané vonkajšie vplyvy zmeny klímy a udržateľnosti.

Naša misia

Zateplenie je budúcnosť!

Izolácia je kľúčom k zníženiu emisií skleníkových plynov počas životného cyklu budov.

> 90%
obalové materiály optimalizované pre emisie skleníkových plynov

> 30%
našich investícií do výskumu a vývoja určených namimoriadne udržateľné výrobky

Projekty trvalej udržateľnosti v Európe

Či už ide o mobilnú prácu, e-mobilitu alebo fotovoltaiku – spoločnosti skupiny FIXIT GRUPPE už spustili množstvo projektov na dosiahnutie a optimalizáciu cieľov udržateľnosti.

Zamerané na udržateľnosť - brožúra
pdf
2 MB

Certifikáty a členstvá

Zdravé bývanie

Naturaplus

Stavebníctvo

Značka kvality natureplus bola doteraz udelená viac ako 600 stavebným výrobkom v Európe a je uznávaná v celej Európe

stavebnými odborníkmi, spotrebiteľmi, environmentálnymi združeniami.

Plánujte udržateľne

Ecobau

Stavebné materiály

Zjednodušenie udržateľného plánovania a výstavby vo Švajčiarsku a stanovenie štandardov sú hodnoty, za ktorými stojí Ecobau. Združenie certifikuje stavebné materiály už viac ako 20 rokov.

IBU

EPD vyhlásenie

IBU je iniciatíva výrobcov stavebných výrobkov a stavebných komponentov, ktorí sa zaviazali dodržiavať hlavnú zásadu udržateľnosti v stavebníctve.

Kvalifikácia

Certiquality

Certifikácia

Certiquality je už viac ako 30 rokov uznávanou inštitúciou, ktorá sa špecializuje na certifikáciu podnikových systémov riadenia kvality, životného prostredia a bezpečnosti.

Nezávislý a dôveryhodný

Blauer Engel

Umweltzeichen

Modrý anjel je už viac ako 40 rokov environmentálnou značkou nemeckej vlády. Nezávislá

a dôveryhodná organizácia stanovuje náročné normy pre ekologické výrobky a služby.

Compliance-Iniciatíva

BME Verband

Profesijné združenie

Nemecké združenie pre manažment materiálu, nákup a logistiku BME, založená v roku 1954, je najväčším obchodným združením nákupcov, manažérov dodávateľského reťazca a logistov v Európe.

ONLINE

MANAŽMENT UDRŽATEĽNOSTI

Kontakt

Napíšte nám, kontaktujte nás! Čo môžeme zlepšiť? Alebo sa s nami jednoducho podeľte o svoje skúsenosti a nápady: nachhaltigkeit@fixit-gruppe.com.