HASIT 470
Jednozložková torkrétovacia zmes

HASIT 470
  • Dobrá priľnavosť
  • Mrazuvzdorný
  • Minimálny odraz
Číslo výrobkuBaleniekg/baleniekusov/paletaZrnitosťSpotreba
078234 Papierové vrece 30 kg/balenie 42 kusov/paleta 0-4 mm 2 kg/m²/mm
142862 Silo 1000 kg/balenie - 0-4 mm 2 kg/m²/mm
022430 Papierové vrece 30 kg/balenie 42 kusov/paleta 0-8 mm 2 kg/m²/mm
143046 Silo 1000 kg/balenie - 0-8 mm 2 kg/m²/mm

Popis produktov

HASIT 470

Jednozložkový striekaný betón určený na spevnenie stien, banských chodieb a tunelov, k stabilizácii základových pásov apod. S požiadavkou na rýchle zatuhnutie a veľmi rýchly nárast začiatočných pevností J3. Realizovať metódou tzv. suchého striekania špeciálnym zariadením. Odporúčaná hrúbka nanášanej vrstvy sa volí v závislosti od zrnitosti zmesi: 20-100 mm zrnitosť 0-4 mm, 50-150 mm zrnitosť 0-8 mm. STN EN 14487-1 Pozn.: tento výrobok je balený do náhradných obalov.

Databáza materiálov

  • Cement
  • Prísady na zlepšenie spracovateľnosti
  • Kvalitné triedené piesky

Výhody produktov

Dobrá priľnavosť

Mrazuvzdorný

Minimálny odraz

Odolná proti trvalej vlhkosti

Minimálny odpad

Spracovanie informácií

Vnútorné/vonkajšie steny /vnútorné stropy stavieb
Vonkajšie zvislé/vodorovné
Sanácia betónu, zvislá/krycie dosky
Používať pri teplote od +5°C do +30°C
Spracovávať v procese tenkého prúdenia
POZOR! Chrániť oči a ruky
POZOR! Používať ochranné okuliare

Technické dokumenty

TL HASIT 470 Jednozložková torkrétovacia zmes sk

Technický list

pdf
321 KB
KBÚ HASIT 470 Jednozložková torkrétovacia zmes sk

Karta bezpečnostných údajov

pdf
393 KB
Máte záujem o produkt alebo potrebujete poradiť?

Máte záujem o produkt alebo potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás! Radi sa s vami skontaktujeme a poradíme vám.

Stojíme si za:

Koordinovaná logistika

Skvelá kvalita

Osobné poradenstvo