Spoločnosť s tradíciou

Našou základnou prioritou aj naďalej ostáva orientácia na zákazníka, jeho potreby a požiadavky.
Spoločnosť Kreisel Slovensko s.r.o. so sídlom v Lozorne, v západnej časti Slovenska, 23 km od Bratislavy patri medzi významných výrobcov suchých omietkových a maltových zmesí na slovenskom trhu. Na slovenskom stavebnom trhu pôsobí už 20 rokov (1999), najprv ako spoločnosť HASIT Slovakia s.r.o. a od januára 2019 došlo k zmene obchodného mena spoločnosti na Kreisel Slovensko s.r.o. Tento krok bol vyústením organizačných zmien v skupine FIXIT GRUPPE.

Hodnoty značky Kreisel

Motivovaní zamestnanci

Náš najdôležitejší faktor úspechu: kompetentní, odhodlaní a motivovaní zamestnanci!

Úspech je spôsobený hlavne zamestnancami, ktorí pre spoločnosť pracujú s vášňou a schopnosťou. Sú základom kvality, inovatívnej sily a konkurencieschopnosti. KREISEL zamestnáva približne 500 ľudí v 5 krajinách. Dôraz sa kladie na pracovné prostredie zamerané na medzinárodnú spoluprácu a výmenu.

Efektívnosť, dynamika a moderné riadenie sú špeciálnou črtou nášho obchodného tímu. Zástupcovia spoločnosti KREISEL sa nachádzajú v každom poľskom regióne a dostávajú sa všade, kde sú potrebné naše výrobky. Čo je dôležité - nielen ich predávajú, ale poskytujú aj konzultačnú a servisnú starostlivosť o každú investíciu do stavby, v ktorej skvele funguje aj naša technika sila.

Kvalita

KREISEL ponúka širokú škálu kvalitných, moderných stavebných materiálov, ktoré umožňujú výstavbu, rekonštrukciu a dekoráciu bytov, domov a kancelárií. Medzi najdôležitejšie patria lepidlá na dlaždice, vonkajšie a vnútorné omietky, výrobky zo sadry a nátery, základné nátery, murovacie a omietkové malty, ako aj izolačné systémy (na polystyréne a vlne) a podlahové krytiny.

Našou prioritou je poskytnúť zákazníkovi moderný produkt, ktorý spĺňa požiadavky európskych noriem. Všetky výrobky sú dôkladne a dôkladne skontrolované v každej fáze ich prípravy. Robia to certifikované laboratóriá umiestnené v každej továrni KREISEL. Kvalitu našich výrobkov potvrdzuje množstvo certifikátov.

Orientácia na zákazníka

Jedným z veľmi dôležitých predpokladov spoločnosti, ktorá sa časom stala misiou, je zamerať sa na budovanie partnerských vzťahov s kupujúcimi. KREISEL vďačí za svoj úspech na trhu aj zapojeniu zákazníka do formovania vzájomných vzťahov. Aktívne počúva ich návrhy a po starostlivej analýze ich dôsledne implementuje. Dokazuje to, že klient je kľúčovým článkom v tomto zložitom tele. Vďaka tomuto prístupu môže byť spoločnosť KREISEL hrdá na svoju skupinu lojálnych a oddaných obchodných partnerov.