Naša vízia, misia a hodnoty

Naša vízia, misia a hodnoty

Poslanie spoločnosti KREISEL Slovensko

S dôverou, kontinuitou a uznaním

Čas sa vyznačuje veľkými prevratmi a zmenami. Okrem neustáleho prispôsobovania a flexibility organizácie je potrebná predovšetkým presvedčivá a dôsledná orientácia spoločnosti: 

•    ambiciózna vízia budúcnosti
•    jasná misia a stratégia, ako to dosiahnuť
•    a v neposlednom rade stabilné hodnoty, ktoré nás budú viesť.

Súčasným výzvam budeme čeliť s dôverou, kontinuitou a uznaním. Sprevádza nás pri tom poslanie skupiny KREISEL Slovensko.

Michael Kraus, Vedúci regiónu východnej Európy

Naše hodnoty

Štyri základné hodnoty tvoria základ našich stratégií. Zaviazali sme sa k udržateľnej činnosti vo všetkých oblastiach a úrovniach. Spolu so skupinou FIXIT GRUPPE dôsledne prispôsobujeme naše obchodné aktivity.

Spokojní zákazníci

Náš úspech stojí a padá so spokojnosťou našich zákazníkov. Preto robíme všetko pre to, aby sme si dlhodobo udržali ich dôveru.

Výrobky najvyššej kvality

Spokojnosť zákazníkov dosahujeme výrobkami najvyššej kvality. Spoliehame sa na desaťročia skúseností, technický pokrok a šetrnosť k životnému prostrediu.

Motivovaní zamestnanci

Kompetencia, angažovanosť, kreativita a integrita našich zamestnancov sú najdôležitejším prvkom úspechu našej spoločnosti.

Zdieľaný rast

Sme zameraní na hospodárnu a efektívnu prácu, aby sme rástli spolu s našimi obchodnými partnermi.

Udržiavanie hodnôt a udržateľné formovanie budúcnosti

CSR

TRVALÁ UDRŽATEĽNOSŤ

Corporate Social Responsibility

Udržateľnosť v zmysle sociálnej zodpovednosti podnikov (CSR) je ústrednou témou súčasnosti. KREISEL prijíma túto zásadnú výzvu a preberá na seba spoločenskú zodpovednosť.

Hodnoty

Prevziať zodpovednosť

Vytvárame hodnoty

Máme desiatky rokov skúseností s vývojom a výrobou priekopníckych stavebných materiálov. To zaisťuje, že budovy si zachovajú svoju hodnotu – včera, dnes aj v budúcnosti.

BUDÚCNOSŤ

Formovať budúcnosť

S našimi inovatívnymi izolačnými systémami už teraz efektívne prispievame k úspore CO2. Tento potenciál budeme aj v budúcnosti rozširovať a vytvárať individuálne riešenia pre meniaci sa dopyt.

Downloads

Obrazová brožúra FIXIT GROUP
pdf
3 MB
Zamerané na udržateľnosť - brožúra
pdf
2 MB