KREISEL na Slovensku

Našou základnou prioritou aj naďalej ostáva orientácia na zákazníka, jeho potreby a požiadavky.
Spoločnosť Kreisel Slovensko s.r.o. so sídlom v Lozorne, v západnej časti Slovenska, 23 km od Bratislavy patri medzi významných výrobcov suchých omietkových a maltových zmesí na slovenskom trhu. Na slovenskom stavebnom trhu pôsobí už 20 rokov (1999), najprv ako spoločnosť HASIT Slovakia s.r.o. a od januára 2019 došlo k zmene obchodného mena spoločnosti na Kreisel Slovensko s.r.o. Tento krok bol vyústením organizačných zmien v skupine FIXIT GRUPPE.

Sídlo v Lozorno

KREISEL

KREISEL Slovensko, s.r.o.

Lozorno 932

SK-900 55 Lozorno

+421 2 6010 2411

+421 2 6010 2444

odbyt@kreisel.sk