Obchodni zástupcovia

1.

Tomáš Kordula
+421 915 997 252
tomas.kordula@kreisel.sk

2.

Ľuboš Valach
+421 905 868 302
lubos.valach@kreisel.sk

3.

Igor Ďurina
+421 905 431 758
igor.durina@kreisel.sk

4.

Vladimír Kaňa
+421 905 682 372
vladimir.kana@kreisel.sk

5.

Ján Fiffík
+421 917 941 955
jan.fiffik@kreisel.sk

6.

Pavel Matejka
+421 918 324 635
pavel.matejka@kreisel.sk

7.

Karel Bermann
+421 905 101 206
karel.bermann@kreisel.sk

Marián Sidor
Realizačné firmy , SBD , architekti , projektanti
+421 905 397 338
marian.sidor@kreisel.sk


Peter Teral
Aplikačný technik pre Slovensko
+421 903 247 282
peter.teral@kreisel.sk