Betóny a ich využitie

Betón – dôležitá stavebná hmota dnešnej doby

Betón – dôležitá stavebná hmota dnešnej doby

Viac než 50% všetkých dnešných stavieb je postavených z betónu. Betónu sú pripisované vlastnosti ako dlhá životnosť, odolnosť a iné typické vlastnosti  napr. ľubovoľné tvarovanie. Tým sa betón stáva nenahraditeľnou stavebnou hmotou. Betónom vytvorené plochy s mnohými štvorcovými metrami fasád budov predstavujú obraz bývania v našich mestách a na sídliskách. Hlavnou súčasťou betónu je spojivo (cement), plnivo (kamenivo atď.) a voda. Cement vytvára spojenie rôznych zložiek betónu a závisí od neho kvalita stavby. Z dôvodu nedostatočnej pevnosti betónu v ťahu sa betónové konštrukcie v pozemnom staviteľstve vypĺňajú oceľovými armatúrami. Najdôležitejším predpokladom celkovej pevnosti je spoločné pôsobenie oceľovej armatúry a betónu. Tieto nutné spolupôsobenie je však zaručené ako trvalé len vtedy, keď je oceľová armatúra dostatočne krytá vrstvou betónu alebo použitím iných opatrení, ktoré zaistia ochranu pred škodlivými vplyvmi okolitého prostredia.

Pozri produky

Strana sa načítava...