WDVS Hasitherm POL

Kontaktný zatepľovací systém na báze polystyrénu

WDVS Hasitherm POL
  • Vysoko tepelnoizolačný
  • Efektívne a spoľahlivé spracovanie
  • Minimálne mechanické zaťaženie objektu

Popis systému

WDVS Hasitherm POL

Vonkajší kontaktný zatepľovací systém na báze EPS, certifikovaný podľa európskeho technického osvedčenia ETAG 004. Vlastnosti izolantu: Rozměry : 1000 x 500 x (50 - 320) mm Souč. tep. vodivosti: λ= 0,036 W/m.K Faktor difúzního odporu: μ≤ 50

Technické dokumenty

TL WDVS Hasitherm POL Kontaktný zatepľovací systém na báze polystyrénu sk

Technický list

DOP WDVS Hasitherm POL Kontaktný zatepľovací systém na báze polystyrénu sk

Vyhlásenie o parametroch (DOP)

Produkty zo systému

WDVS KLEBE- und ARMIERUNGSMÖRTEL 804

WDVS KLEBE- und ARMIERUNGSMÖRTEL 804

LEPIACA A ARMOVACIA MALTA