STILBETON 055

Architektonický betón


Imitácia betónu

Ľahká spracovateľnosť

Odolnosť proti nárazu

Variabilita štruktúr

STILBETON 055

Architektonický betón


Imitácia betónu

Ľahká spracovateľnosť

Odolnosť proti nárazu

Variabilita štruktúr


Balenie: 15 kg, 33 ks./pal.


Akú plochu potrebujete pokryť?

Zadajte plochu v m² a systém automaticky vypočíta, koľko kusov produktu potrebujete


  • Popis
  • Charakteristika

Popis

Omietka imitujúca architektonický betón, s možnosťou vytvorenia ďalších štruktúr napr. travertín, mramor alebo vzorov podľa šablón (rustikálna omietka, imitácia dosky atď.). Výrobok má ľahkú spracovateľnosť, je vysoko plastický, po vyschnutí je odolný voči nárazu. Povrch omietky je možné dodatočne upraviť prípravkom HYDROPHOB 1010. Dodáva sa v bielej farbe alebo vo farebných odtieňoch podľa vzorkovníka KREISEL.

Typ podkladu:
Betón:
Aplikovať TREND GRUND U 340
Vápenno-cementové omietky: Aplikovať TREND GRUND U 340
Sadrové omietky: Aplikovať TREND GRUND U 340
Sadrokartón: Aplikovať TREND GRUND U 340
Armovacia vrstva v kontaktných tepelnoizolačných systémoch: Aplikovať TREND GRUND U 340

Podmienky spracovania:
Výrobok aplikovať pri teplotách vzduchu a podkladu od +5°C do +25°C. Podklad musí byť čistý, pevný, suchý, stabilný bez výkvetov a nečistôt akéhokoľvek druhu. Podklad musí byť suchý a dostatočne vyzretý, bez prachu, námrazy, savý, primerane drsný, bez výkvetov, plesní a pod. Skúška podkladu musí byť realizovaná podľa platných predpisov a noriem (napr. EN 13 914). Nevyplnené škáry v murive je nutné pred aplikáciou omietok vyplniť vhodným materiálom.

Skladovanie:
Maximálne 12 mesiacov od dátumu výroby, na suchom mieste v uzatvorenom nepoškodenom obale pri teplote od +5°C do +25°C, na mieste nedostupnom deťom, zabezpečeným pred priamym slnečným žiarením, vzdialenom od zdrojov tepla a otvoreného ohňa. Transportovať bežnými nákladnými vozidlami pri teplote vyššej ako +5°C.

Charakteristika

Zrnitosť ≤ 0,5 mm
Prídržnosť na betón ≥ 0,3 MPa
Hustota cca 1,45 g/cm3
Hrúbka vrstvy 1 - 5 mm
Súčiniteľ priepustnosti
vodnej pary
V2 - stredná

 

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.