Naše ciele

Bilancia skleníkových plynov* skupiny FIXIT GRUPPE je už teraz záporná, a teda priaz-nivá pre klímu. Na ďalšie zlepšenie a zvýšenie udržateľnosti sa realizujú tieto ciele:

 1. Do roku 2030 znížime emisie sklení-kových plynov o ďalších 10 % na tonu predaných výrobkov.
   

 2. Do roku 2023 budeme používať viac ako 90 % obalových materiálov s optimalizáciou emisií skleníkových plynov.
   

 3. Do roku 2025 bude minimálne 30 %našich investícií do výskumu a vývoja určených namimoriadne udržateľné výrobky.
   

 4. Od roku 2023 máme jasné pravidlá pre mobilnú prácu s cieľom znížiť emisie skleníkových plynov a zvýšiť spokojnosť pracovníkov s prácou.
   

 5. Časti stratégie udržateľnosti, ktoré sa týkajú zamestnancov, budú do roku 2023 súčasťou rozvoja zamestnancov.

 


V spolupráci s:

* používaním našich výrobkov a systémov, ako sú tepelnoizolačné systémy, sú emisie skleníkových plynov v celko-vej bilancii nadmerne kompenzované. Dátový model a výpočet: Fraunhoferov inštitút pre inteligentné analytické a informačné systémy IAIS / referenčný rok 2020 / predpoklad: priemerná životnosť fasády je 20 rokov.