Obnoviteľné energie - fotovoltaika

Využitie obnoviteľných zdrojov energie sa skúma v mnohých krajinách v rámci skupiny FIXIT GROUP a doteraz bolo úspešne uvedených do prevádzky viac ako 10 fotovoltaických systémov. Jeden z nich je v závode v Bex vo Švajčiarsku. Koncom roka 2022 tu bol nainštalovaný nový, vysoko účinný systém s približne 4000 štvorcovými metrami solárnych panelov.

V budúcnosti sa na piatich strešných plochách továrne a výrobných hál vyrobí okolo 830 000 kWh elektriny ročne, čo zodpovedá spotrebe okolo 210 domácností alebo 9 244 plným nabitiam Tesly. Približne 70 % vyrobenej energie sa používa v továrni na prevádzku výrobných strojov.

Úspešná rekultivácia – sadrovcový lom Ennetmoos

Spoločnosť Fixit AG sa zaviazala švajčiarskej vláde, že od roku 2008 bude neustále znižovať emisie CO2 a prevádzkovať lomy udržateľným spôsobom. Vynikajúcim príkladom je úspešná 20-ročná spolupráca so spoločnosťou oeko-b, ktorá sprevádza a monitoruje ťažbu a úspešnú rekultiváciu záverečných ťažobných zón sadrovcového lomu Ennetmoos.

Po ukončení ťažby sa tieto zóny priebežne rekultivujú a menia na prírodné zóny, pričom sa berie ohľad na faunu a flóru. Pred nebezpečenstvom erózie a zosuvu chráni starostlivé zvažovanie, odvod vody a okamžitá výsadba vegetácie. S cieľom podporiť poľnohospodársku a ekologickú rozmanitosť boli na vhodných miestach vysadené extenzívne obhospodarované lúky.

Ekologické. Ekonomické. Udržateľné.

Povrchové omietky skupiny FIXIT GRUPPE pre najvyššie nároky na realizáciu, bezpečnosť a životnosť.

Už viac ako 100 rokov sú povrchové omietky symbolom odolnosti a nadčasovej krásy. Ich ekologicky neškodné zložky, ako napríklad biele vápno a biely cement, sú jedinečné a nemajú v Európe konkurenciu a spôsobujú výrazne menej emisií ako iné stavebné materiály.

Skupina FIXIT GRUPPE ponúka vo svojom portfóliu výrobkov overené vápenné omietky, ktoré sú už mnoho rokov úspešne umiestňované na trhu. Rôzne štruktúry, farebné odtiene a veľkosti zrna zaručujú výrazný a individuálny povrchový dizajn. Vďaka svojmu minerálnemu zloženiu dosahujú najvyššiu možnú difúznu otvorenosť.

Vďaka jednoduchému spracovaniu a najlepšiemu pomeru ceny a výkonu sú povrchové omietky obľúbeným a úsporným dizajnovým prvkom pre interiéry a fasády.

Vysokoúčinná izolačná omietka Aerogel

Energetická rekonštrukcia budov, predovšetkým zatepľovanie fasád, je jednou z najdôležitejších výziev na dosiahnutie cieľov ochrany klímy. Len v Nemecku sa to týka viac ako 19 miliónov nehnuteľností. Okrem toho existujú obmedzenia pre použitie zateplenia na fasádach, ktoré treba zachovať alebo sú pamiatkovo chránené. Špeciálne pre tieto požiadavky bola vyvinutá jedinečná alternatíva k bežným metódam izolácie: Vysokoúčinná izolačná omietka Fixit 222 Aerogel. Ako prvá izolačná omietka na svete spája pozitívne vlastnosti minerálnych vápenných omietok s výhodami vysokoúčinného izolačného materiálu s λD 0,028 W/mk. Uznávané schválenie Nemeckého inštitútu pre stavebné technológie (DiBT)to potvrdzuje.

Nové formy práce – mobilná práca šetrí CO2

Od roku 2021 sa v skupine FIXIT GROUP a jej krajinách testujú a zavádzajú nové formy práce. „Mobilná práca“ je obzvlášť úspešná v Nemecku, kde zamestnancom ponúka najväčšiu možnú flexibilitu a zároveň chráni klímu: za predpokladu hodnoty 150 gramov na kilometer medzi domovom a prácou sa len v roku 2022 ušetrilo okolo 55,5 tony CO2 . Okrem toho výrazne ubúdajú služobné cesty, ktoré sú v súčasnosti veľmi často nahrádzané videokonferenciami po celej Európe.

Elektrické a hybridné vozidlá znižujú množstvo emisií CO2

Od roku 2020 RÖFIX AG v Rakúsku postupne vymenil svoj vozový park na ôsmich miestach na e-mobilitu: Nový vozový park pre obchodných zástupcov a manažérov oddelení pozostáva z 15 elektrických a piatich hybridných vozidiel. Vo vlastníctve spoločnosti sú k dispozícii nabíjacie stanice na tankovanie a dodávku elektriny z obnoviteľných a v budúcnosti dokonca aj z vlastných zdrojov energie. Výmena vozového parku sa skúša aj v iných krajinách – a ak sa osvedčí v praxi – bude zavedená.

Šetriť zdroje – vedomé používanie materiálov a recyklácia stavebných materiálov

Recyklácia stavebných látok a materiálov je podstatnou súčasťou stratégie udržateľnosti. Skupina FIXIT GROUP sa angažuje v mnohých krajinách a rozbehla množstvo projektov a iniciatív: napríklad v Rakúsku prešla značná časť suchých maltových zmesí na bezplastové obaly, v Nemecku sú pobočky zapojené do duálneho systému (ZELENÝ BOD) a podporujú recykláciu minerálnej vlny a EPS odpadu.


Zamerané na udržateľnosť - brožúra
pdf
2 MB