Podpora sponzoringu šetrného voči klíme

V rámci pilotného projektu so spoločnosťou RÖFIX Rakúsko sme sa rozhodli podporiť 2 včelárov v ich práci. Vďaka nášmu sponzorstvu dostali štartovací balíček so včelstvom, profesionálnym príbytkom a ďalšími užitočnými pomôckami. 

Ako ukazuje tento regionálny príklad, aj sponzorské aktivity skupiny FIXIT GRUPPE a jej spoločností sú zamerané na trvalo udržateľnú činnosť.

Mobilná práca – cca. 37,5 ton CO2 ušetrené

Od roku 2021 zaznamenávajú spoločnosti skupiny FIXIT GRUPPE v Nemecku dni, počas ktorých zamestnanci nepracujú v kancelárii, v rámci novej podnikovej dohody „Mobilná práca“.

Za predpokladu hodnoty 150 gramov na kilometer medzi domovom a prácou sa v Nemecku v priebehu 6 mesiacov zredukovalo približne 37,5 tony CO2 vďaka „mobilnej práci“, keďže cesta do práce už nebola potrebná.

Okrem toho sa výrazne znížil počet služobných ciest, ktoré sa teraz veľmi často nahrádzajú videokonferenciami.

Vysokoúčinná izolačná omietka Aerogel

Energetická rekonštrukcia budov, predovšetkým zatepľovanie fasád, je jednou z najdôležitejších výziev na dosiahnutie cieľov ochrany klímy. Len v Nemecku sa to týka viac ako 19 miliónov nehnuteľností. Okrem toho existujú obmedzenia pre použitie zateplenia na fasádach, ktoré treba zachovať alebo sú pamiatkovo chránené. Špeciálne pre tieto požiadavky bola vyvinutá jedinečná alternatíva k bežným metódam izolácie: Vysokoúčinná izolačná omietka Fixit 222 Aerogel. Ako prvá izolačná omietka na svete spája pozitívne vlastnosti minerálnych vápenných omietok s výhodami vysokoúčinného izolačného materiálu s λD 0,028 W/mk. Uznávané schválenie Nemeckého inštitútu pre stavebné technológie (DiBT)to potvrdzuje.

Ekologické. Ekonomické. Udržateľné.

Povrchové omietky skupiny FIXIT GRUPPE pre najvyššie nároky na realizáciu, bezpečnosť a životnosť.

Už viac ako 100 rokov sú povrchové omietky symbolom odolnosti a nadčasovej krásy. Ich ekologicky neškodné zložky, ako napríklad biele vápno a biely cement, sú jedinečné a nemajú v Európe konkurenciu a spôsobujú výrazne menej emisií ako iné stavebné materiály.

Skupina FIXIT GRUPPE ponúka vo svojom portfóliu výrobkov overené vápenné omietky, ktoré sú už mnoho rokov úspešne umiestňované na trhu. Rôzne štruktúry, farebné odtiene a veľkosti zrna zaručujú výrazný a individuálny povrchový dizajn. Vďaka svojmu minerálnemu zloženiu dosahujú najvyššiu možnú difúznu otvorenosť.

Vďaka jednoduchému spracovaniu a najlepšiemu pomeru ceny a výkonu sú povrchové omietky obľúbeným a úsporným dizajnovým prvkom pre interiéry a fasády.

Úspešná rekultivácia – sadrovcový lom Ennetmoos

Spoločnosť Fixit AG sa zaviazala švajčiarskej vláde, že od roku 2008 bude neustále znižovať emisie CO2 a prevádzkovať lomy udržateľným spôsobom. Vynikajúcim príkladom je úspešná 20-ročná spolupráca so spoločnosťou oeko-b, ktorá sprevádza a monitoruje ťažbu a úspešnú rekultiváciu záverečných ťažobných zón sadrovcového lomu Ennetmoos.

Po ukončení ťažby sa tieto zóny priebežne rekultivujú a menia na prírodné zóny, pričom sa berie ohľad na faunu a flóru. Pred nebezpečenstvom erózie a zosuvu chráni starostlivé zvažovanie, odvod vody a okamžitá výsadba vegetácie. S cieľom podporiť poľnohospodársku a ekologickú rozmanitosť boli na vhodných miestach vysadené extenzívne obhospodarované lúky.