Právna úprava

Podmínky používání  
Následující podmínky upravují používání www stránek http://www.hasit.cz společnosti Hasit Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o.  
 
1 Platnost těchto podmínek používání  
Hasit Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o.  (dále jen "poskytovatel služeb") Vám pod doménou  www.hasit.cz  dává k dispozici informace a služby na základě následujících podmínek pro používání.  Používáním těchto webových stránek uznáváte platnost těchto podmínek. 
 
2 Obsah webových stránek
Jednotlivé stránky byly pečlivě zpracovány a zkontrolovány. Poskytovatel služeb však nepřebírá žádnou záruku za aktuálnost, korektnost, úplnost a kvalitu informací daných k dispozici. Nároky na ručení vůči poskytovateli služeb, která se vztahují na škody hmotného nebo nehmotného druhu, které byly zapříčiněny použitím nebo nepoužitím nabízených informací, příp. použitím chybných nebo neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, pokud ze strany poskytovatele služeb neexistuje žádné prokazatelně úmyslné zavinění či zavinění z hrubé nedbalosti. Poskytovatel služeb si výhradně vyhrazuje změny, smazání částí stránek nebo celé nabídky bez zvláštního oznámení  nebo zastavení tohoto zveřejňování, a to přechodně nebo s konečnou platností.   
 
3 Ručení za odkazy
Při přímých či nepřímých odkazech na cizí internetové stránky (odkazy), které leží mimo rozsah odpovědnosti poskytovatele služeb, ručí poskytovatel služeb za jejich obsah jen tehdy, když jej znal a když je technicky možné a únosné zabránit používání v případě ilegálních obsahů. Poskytovatel služeb tímto výslovně prohlašuje, že k okamžiku instalování odkazů nebyly rozpoznatelné žádné ilegální obsahy na těchto stránkách. Na jejich aktuální a budoucí úpravu, obsahy a autorství nemá poskytovatel služeb žádný vliv. Proto se tímto výslovně distancuje od všech obsahů odkazovaných stránek, které byly po instalaci odkazů změněny. Toto prohlášení platí pro všechny odkazy instalované uvnitř vlastní internetové nabídky. Za ilegální, chybné nebo neúplné obsahy a zejména za škody, které z použití nebo nepoužití informací nabízených takovýmto způsobem vzniknou, ručí samotný poskytovatel dané stránky,  na niž bylo odkazováno, a ne poskytovatel služeb.   
 
4 Autorské a značkové právo  
Poskytovatel služeb se snaží dbát na autorská práva obsažená ve všech publikacích. Pokud by přesto došlo k porušení nějakého autorského práva, odstraní poskytovatel služeb příslušný objekt po vyrozumění ze své publikace, případně jej označí příslušným autorským právem. Všechny, v rámci internetové prezentace jmenované, a případně třetími osobami chráněné značky a obchodní značky podléhají neomezeně ustanovením příslušného platného značkového práva a vlastnických práv příslušných zapsaných vlastníků.  Jen na základě samotného uvedení nelze činit závěr, že chráněná značka není chráněna právy třetích osob. Autorské právo pro vlastní obsahy na webové stránce přísluší samotnému poskytovateli služeb. Reprodukování takovýchto grafů, „sounds“ nebo textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu poskytovatele služeb dovoleno.   
 
 
Ochrana dat
 
1  Předmět  
Společnost Hasit Šumavské vápenice a omítkárny, a.s.  těší Vaše návštěva naší webové stránky, jakož i Váš zájem o náš podnik a naše služby.  Ochranu dat, vztahujících se k Vaší osobě, bereme vážně a chtěli bychom, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili bezpečně. Osobní data, která budou pořízena při navštívení našich webových stránek zpracujeme podle  zákonných ustanovení, zejména podle Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Webové stránky naší společnosti mohou obsahovat odkazy k webovým stránkách jiných poskytovatelů, na něž se toto prohlášení o ochraně dat nevztahuje.  
 
 
2 Pořízení, zpracování a používání dat  

 

2.1 „Server-Log-Files“

Když navštívíte naše webové stránky, uloží náš webový server standardně datum a dobu návštěvy webové stránky, které u nás navštívíte, jakož i údaje k Vámi používaným prohlížečům a k operačnímu systému v tzv. „Server-Log-File“. Vaše IP-adresa nebude uložena, aby nemohl být vytvořen žádný vztah k Vaší osobě.  Naše společnost použije tato anonymizovaná data k tomu, aby mohla sledovat preference návštěvníků a aby mohla podle toho tyto webové stránky optimálně uspořádat. 

 

 2.2 Formuláře

Na našich webových stránkách používáme různé online-formuláře, které Vám i nám ulehčí vzájemnou komunikaci. Tyto formuláře jsou zaměřeny na příslušné potřeby uživatelů našich stránek.  Společné je pro všechny formuláře to, že zjišťujeme obligatorně vždy jen ta data vztahující se k osobě, která jsou bezpodmínečně nutná ke zpracování dotazu nebo poptávky. Pořízení dalších dat, která nejsou bezpodmínečně nutná, ale na kterých máme zájem, se provádí pouze s Vaším souhlasem a na vyžádání. V tomto případě rozhodnete na bázi dobrovolnosti, zda a jaká data byste nám chtěli dát. Když nebudete chtít tato další data uvést, respektujeme toto Vaše rozhodnutí.  Pro Vás s tím není spojeno žádné omezení našich služeb. Následně Vám ukážeme, jaká data se na příslušných formulářích zjišťují, zpracovávají a používají.  

 

 2.3 Cookies

“Cookie“ je datový prvek, který může webová stránka zaslat na Váš prohlížeč, aby jej tam na Vašem systému uložila. Cookies nám pomáhají poskytovat naše služby. Používáme však pouze ty neivazivní (které nijak neomezují vaše soukromí nebo neshraňují zbytečná data). Použitím těchto služeb souhlasíte s použitím cookies.

 
3 Předávání dat / postoupení dat třetím osobám  
Zjištěná data používáme výlučně k interní potřebě pro příslušný uvedený účel. Předání nebo postoupení dat třetím osobám se neprovádí.   
 
4 Reklama a uživatelské profily  
Zjištěná data nepoužíváme k reklamním účelům. Dále nevytváříme žádné uživatelské profily našich návštěvníků. Provádí se pouze vyhotovení anonymizovaných „Log-Files“ (viz výše odst.  2.1).
 
5 Bezpečnost dat  
Bezpečnost Vašich dat je pro nás důležitým úkolem. Každý přenos dat, vztahující se k osobě, na naši webovou stránku probíhá při použití zakódovaného procesu „Secure Socket Layer“ („SSL-proces“) až s 128 bit. „SSL" odpovídá současnému nejvyššímu bezpečnostnímu standardu na internetu. Jakmile jste zadali Vaše data na naší webové stránce a odeslali je, budou nám Vaše údaje zaslány zakódované. Tím jste zbaveni jakéhokoliv přístupu třetích osob.   
 
6 Zpracování nebo smazání dat  
Vaše data ukládáme jen tak dlouho, jak je to zapotřebí k dosažení žádaného účelu.  
 
7 Informace o změnách  
Tyto údaje k ochraně dat mají stav ze dne 01.03.2008. Předchozí verze doposud neexistují.
 
8 Dotazy k tomuto prohlášení o ochraně dat
Máte-li otázky k našemu prohlášení o ochraně dat nebo k našemu chování ohledně ochrany dat na webu, prosím, kontaktujte nás na: hasit@hasit.cz
9 Google Analytics
„This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). 
Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. 
In case of activation of the IP anonymization, Google will truncate/anonymize the last octet of the IP address for Member States of the European Union as well as for other parties to the Agreement on the European Economic Area. 
Only in exceptional cases, the full IP address is sent to and shortened by Google servers in the USA. 
On behalf of the website provider Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage to the website provider. 
Google will not associate your IP address with any other data held by Google. 
You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser. However, please note that if you do this, you may not be able to use the full functionality of this website. 
Furthermore you can prevent Google’s collection and use of data (cookies and IP address) by downloading and installing the browser plug-in available under https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.
This website is using the IP anoymization.

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.