HASIT 605

Adhézna, stierkovacia a lepiaca malta

  • Veľmi dobrá prídržnosť.
  • Egalizuje nasiakavé podklady
  • Drsný podklad pod omietky
Číslo výrobkuBaleniekg/EHEH/Pal.ZrnitosťSpotreba
022416Papierové vrece30 kg/EH42 EH/Pal.0-1,2 mm6 kg/m²

Technické dokumenty

TL HASIT 605 Adhézna, stierkovacia a lepiaca malta sk

Technický list

pdf
573 KB
KBÚ HASIT 605 Adhézna, stierkovacia a lepiaca malta sk

Karta bezpečnostných údajov

407 KB

Výhody produktov

Veľmi dobrá prídržnosť.

Egalizuje nasiakavé podklady

Drsný podklad pod omietky

Popis produktov

Ako adhézna malta na úpravu hladkého betónu a tepelnoizolačných dosiek, napr. polystyrénových a ľahčených stavebných prvkov, určených pre následné nanášanie omietok.

K lepeniu tepelnoizolačných dosiek, napr. korku, minerálnej vlny, polystyrénu, k pripevňovaniu armovacej tkaniny odolnej voči alkalickému prostrediu. Širší popis lepenia, kladenia a kotvenia tepelnoizolačných dosiek je uvedený v samostatnom technologickom postupe pre kontaktné zatepľovacie systémy.

Na rekonštrukciu vypraskaných, nosných minerálnych omietok, omietok na báze umelej živice a disperzných náterov.

Databáza materiálov

  • Cement
  • Dolomitické vápno
  • Prísady na zlepšenie adhézie.
  • Ťažený piesok (čistý: praný, triedený)
  • Vlákna

Spracovanie informácií

Vnútorné/vonkajšie steny stavieb
Používať pri teplote od +5°C do +30°C
Upraviť zubovým hladítkom
Pred spracovaním dôkladne prečítať technický list
POZOR! Chrániť oči a ruky

Máte záujem o produkt alebo potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás! Radi sa s vami skontaktujeme a poradíme vám.

Stojíme si za:

Koordinovaná logistika

Skvelá kvalita

Osobné poradenstvo